Odvoz odpadu - Kosec plus - Odvoz odpadu, zimna udrzba, komunalne sluzby

Prejsť na obsah
 

AKO TO FUNGUJE?

1. Vy si objednáte kontajner, buď telefonicky od 7:00 do 17:00, alebo e-mailom

2. Kontajner Vám bude doručený na Vami určené miesto (cena kontajneru ja za dva dni)

3. Pri doručení prázdneho kontajnera zaplatíte jeho cenu
Naša spoločnosť sa sústreďuje na ekologickú likvidáciu odpadu a nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch č. 284/2001 pre firmy, ale aj pre občanov Bratislavy a blízkeho okolia.
Manipulácia s odpadmi obsahuje odvoz odpadov nasledovného druhu: stavebný, objemový, komunálny, záhradný.
Odpad triedime na nerecyklovatelné zložky a recyklovatelné. Nerecyklovatelné zložky budú uložené na legálne skládky odpadu
Recyklovatelné zložky skončia ako druhotná surovina.
 Odvoz odpadu a jeho likvidácia sa vykonáva len na zákonom povolených skládkach.

Naša činnosť
odvoz a lividácia odpadu
prenájom velkokapacitných kontajnerov
vyprátavanie priestorov
likvidácia čiernych skládok
dovoz štrkopieskov /zeminy/ kameniva
Návrat na obsah